CS七人足球聯賽 7人足球比賽

主頁

賽程

賽程月曆

章程

聯賽資料

English

關於我們

過往賽事

球隊

球場

相簿

影片
用戶:   密碼:   



Whatsapp電話: 5649 5046
電郵: csleague@csleague.org

Bookmark and Share




Centrallinkhk.com 企業禮品 廣告產品 Logo印刷 廣告筆


連結














球場

頁:         
共資料: 85
  場地名稱 場地簡稱 地區 區域 電話 通訊地址 設施
1 麥花臣遊樂場  麥花臣  旺角  九龍  2928 8195  旺角洗衣街59號  設有更衣室 
2 長沙灣遊樂場2號  長沙灣2  長沙灣  九龍  2741 4044  九龍深水長沙灣道   
3 長沙灣遊樂場1號  長沙灣1  長沙灣  九龍  2741 4044  九龍深水長沙灣道   
4 楓樹街遊樂場  楓樹街  深水土步  九龍  2741 4044  九龍深水長沙灣道與楓樹街交界   
5 偉智街遊樂場  偉智街  石硤尾  九龍  2741 4044  九龍深水偉智街   
6 深水運動場(硬地場)  深水  深水  九龍  2742 9451  九龍深水長沙灣道與興華街交界   
7 興華街遊樂場  興華街  長沙灣  九龍  2741 4044  九龍深水土步興華街   
8 石硤尾公園第三期  石硤尾  石硤尾  九龍  2777 1540  九龍石硤尾南昌街290號   
9 亞皆老街遊樂場  亞皆老街  九龍城  九龍  2762 2083  九龍亞皆老街   
10 賈炳達道公園  賈炳達道  九龍城  九龍  2716 9962  九龍聯合道   
11 晏架街遊樂場  晏架街  旺角(大角咀)  九龍  2928 8195  旺角晏架街55號   
12 荔枝角公園第一期  荔枝角一期  美孚  九龍  2741 2978  九龍美孚荔灣道一號   
13 三家村遊樂場1號  三家村1  油塘  九龍  2341 4755  九龍三家村茶果嶺道四山街交界   
14 聯合道公園  聯合道  九龍城  九龍  2336 4638  九龍聯合道一九五號   
15 荔枝角公園第三期  荔枝角三期  美孚  九龍  2307 0429  九龍美孚荔灣道一號   
16 保安道  保安道  長沙灣  九龍  2741 4044  九龍深水土步保安道 (發祥街與長發街中間)   
17 詩歌舞街遊樂場  詩歌舞街  旺角  九龍  2928 8195  大角咀柳樹街12號   
18 觀塘康寧道遊樂場1號  康寧道1  觀塘  九龍  2341 4755  九龍觀塘康寧道   
19 花墟公園1號  花墟1號  旺角  九龍  2741 4044  九龍深水土步界限街101號   
20 花墟公園2號  花墟2號  旺角  九龍  2741 4044  九龍深水土步界限街101號   
21 摩士公園1號  摩士1號  黃大仙  九龍  2326 2207  黃大仙鳳舞街40號   
22 摩士公園2號  摩士2號  黃大仙  九龍  2326 2207  黃大仙鳳舞街40號   
23 摩士公園3號  摩士3號  黃大仙  九龍  2326 2207  黃大仙鳳舞街40號   
24 坪石遊樂場  坪石  觀塘  九龍  2797 3681  觀塘彩虹彩石里   
25 牛頭角下村八號遊樂場  牛頭角下  觀塘  九龍  2797 3681  牛頭角道(九龍灣港鐵站A出)   
26 藍田配水庫遊樂場2號  藍田水庫2  觀塘  九龍       
27 東啟德遊樂場  東啟德  黃大仙區  九龍  2351 7527     
28 九龍佐治五世紀念公園  九龍佐治  佐敦  九龍       
29 巴富街運動場  巴富街  九龍城  九龍  2762 2062     
30 牛津道遊樂場  牛津道  九龍城  九龍  2760 0581     
頁:         
城 市 足 球 協 會 © 2004~2020 | 版權所有 不得轉載
網上足球聯賽自助報分及管理系統 v4.0 版本
Online Soccer League Management System version v4.0
Powered by Central Link (H.K.) Limited