CS七人足球聯賽 7人足球比賽

主頁

賽程

賽程月曆

章程

聯賽資料

English

關於我們

過往賽事

球隊

球場

相簿

影片
用戶:   密碼:   Whatsapp電話: 5649 5046
電郵: csleague@csleague.org

Bookmark and Share
Centrallinkhk.com 企業禮品 廣告產品 Logo印刷 廣告筆


連結


2020/04/0819港島聯賽

賽程

積分榜

射手榜

領牌榜
 
20市區C組

賽程

積分榜

射手榜

領牌榜
 
20市區B組

賽程

積分榜

射手榜

領牌榜
 
20市區A組

賽程

積分榜

射手榜

領牌榜
 
19市區A組
 
19市區B組
 
19市區C組
 
19市區P組
 
18港島聯賽
 
18市區B1組
 
18市區B2組
 
18市區C1組
 
18市區C2組
 
17港島聯賽
 
17市區A組
 
17市區B1組
 
17市區B2組
 
17市區B3組
 
17市區C組
 
16市區P組
 
16市區C組
 
16市區B3組
 
16市區B2組
 
16市區B1組
 
16市區A組
 
16週末聯賽
 
16港島聯賽
 
市區會慶盃決賽周
 
週末會慶盃
 
15港島聯賽
 
15週末聯賽
 
市區C2
 
市區C1
 
市區B3
 
市區B2
 
市區B1
 
市區A2
 
市區A1
 
市區會慶盃D區
 
市區會慶盃C區
 
市區會慶盃B區
 
市區會慶盃A區
 
市區7組
 
市區6組
 
市區5組
 
市區4組
 
市區3組
 
市區2組
 
市區1組
 
市區熱身賽B
 
市區熱身賽A
 
市區會慶盃決賽周
 
市區會慶盃A區
 
市區會慶盃B區
 
市區會慶盃C區
 
市區會慶盃D區
 
14 A爭標組
 
14 A護級組
 
14 B爭標組
 
14 B護級組
 
14 C爭標組
 
14 C護級組
 
14 D爭標組
 
14 D護級組
 
週末會慶盃
 
市聯盃淘汰
 
港島會慶盃
 
港聯盃淘汰
 
港聯盃A組
 
港聯盃B組
 
市區盃賽A組
 
市區盃賽B組
 
14港島爭標組
 
14港島護級組
 
A組
 
B1組
 
B2組
 
C1組
 
C2組
 
D1組
 
D2組
 
14週末聯賽
 
14港島
 
市區會慶盃
 
港島會慶盃
 
熱身賽E
 
熱身賽D
 
熱身賽W
 
熱身賽A
 
熱身賽B
 
熱身賽C
 
聯賽盃
 
盃賽A組
 
盃賽B組
 
盃賽C組
 
盃賽D組
 
13港島甲
 
13港島乙
 
13港島A
 
13港島B
 
13甲組
 
13乙1
 
13乙2
 
13乙3
 
13丙1
 
13丙2
 
盃賽淘汰賽
 
港島迎新賽
 
迎新賽B
 
迎新賽
 
港聯盃決賽
 
港島盃A
 
港島盃B
 
盃賽A組
 
盃賽B組
 
盃賽C組
 
盃賽D組
 
12港島
 
12甲組
 
12乙1
 
12乙2
 
12丙1
 
12丙2
 
10港聯盃決賽

賽程

射手榜

領牌榜
 
港聯盃A

賽程

積分榜

射手榜

領牌榜
 
港聯盃B

賽程

積分榜

射手榜

領牌榜
 
11迎新盃C
 
11迎新盃B

賽程

積分榜

射手榜

領牌榜
 
11迎新盃A
 
11甲組
 
11乙1

賽程

積分榜

射手榜

領牌榜
 
11乙2

賽程

積分榜

射手榜

領牌榜
 
11丙組
 
11港甲
 
11港乙
 
11聯賽盃淘汰戰
 
11盃賽D組
 
11盃賽C組
 
11盃賽B組
 
11盃賽A組
 
11超級盃淘汰賽
 
10超級盃A組
 
10超級盃B組
 
10港新盃
 
10港島

賽程

積分榜

射手榜

領牌榜
 

過往賽事

2015 15週末聯賽 領牌榜

球員 球隊
Shek Chun hin Shield 5 0 5
張浩良 靈豐 4 1 5
Wan Che Kit FCUB 4 0 4
程偉洛 靈豐 4 0 4
麥萃庭 H.Kids 4 0 4
彭境榮 NFC 3 0 3
林夏恆 NFC 3 0 3
莫肇輝 H.Kids 3 0 3
歐陽文軒 Shield 2 1 3
Chok Mong Yan FCUB 2 0 2
Li Ka Wai KYD 2 0 2
Tse Wai Man FCUB 2 0 2
吳國樑 NFC 2 0 2
周志恆 火車頭 2 0 2
畢嘉豪 NFC 2 0 2
盧登雲 FC SLC 2 0 2
陳志彬 靈豐 2 0 2
梁少邦 NFC 1 1 2
Chan Kai Wang LTU 1 0 1
Chan Kam Tang LTU 1 0 1
Chan Shing Yip Thomas FCUB 1 0 1
Cheng Ka kin Shield 1 0 1
Cheng Kin Kwong FCUB 1 0 1
Cheung Lok To PF79 1 0 1
Chin Ka Chun PF79 1 0 1
Chow Tsun Yue LTU 1 0 1
Lau King Yeung LTU 1 0 1
Mui Hin Lai PF79 1 0 1
Ng shing yan LTU 1 0 1
Pang Lok Yin KYD 1 0 1
Wong Chun Kit Jefferson LTU 1 0 1
Wong Mang Hei LTU 1 0 1
Yip Ka Po PF79 1 0 1
Yuen Tsz Hang PF79 1 0 1
周俊彥 H.Kids 1 0 1
周定銳 靈豐 1 0 1
孔祥聰 靈豐 1 0 1
孟子龍 NFC 1 0 1
方子聰 NFC 1 0 1
曾錦剛 NFC 1 0 1
李文傑 真偽人 1 0 1
李焯泓 NFC 1 0 1
梁焯然 藍巴勒 1 0 1
楊子濠 NFC 1 0 1
江志豪 FC SLC 1 0 1
王鉦浩 H.Kids 1 0 1
蔡俊衍 H.Kids 1 0 1
趙向榮 火車頭 1 0 1
鄒汶倍 火車頭 1 0 1
鄔俊彥 FC SLC 1 0 1
陳永康 靈豐 1 0 1
黃廷暉 藍巴勒 1 0 1
黃泓曦 真偽人 1 0 1
黃裕豪 火車頭 1 0 1
黎岱融 NFC 1 0 1
城 市 足 球 協 會 © 2004~2020 | 版權所有 不得轉載
網上足球聯賽自助報分及管理系統 v4.0 版本
Online Soccer League Management System version v4.0
Powered by Central Link (H.K.) Limited